Zwroty

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
  2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Bezpośrednie koszy zwrotu towaru pokrywa klient.

Jak dokonać zwrotu?

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować  Red Bird sp. z o.o. ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź, email: [email protected], tel.: +42 650 54 39 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może nastąpić poprzez wypełnienie formularza zwrotu*. (nie jest to konieczne).

Adres zwrotu:

 Red Bird sp. z o.o.

ul. Lublinek 49,

93-469 Łódź

email: [email protected]

tel.: +42 650 54 39

Więcej informacji: POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

*o ile to możliwe prosimy o dołączenie formularza zwrotu do paczki wraz z zwracanym towarem. Z góry uprzejmie dziękujemy!

Reklamacje

Ewentualne reklamację rozpatrywane są indywidualnie. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Reklamację rozpatrywane do 14 dni.

Sprawdź także FAQ – może znajdziesz tam odpowiedź na swoje wątpliwości.

Jak dokonać reklamacji?

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą pod adresem: mojabutelka.pl

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza reklamacji* (nie jest to konieczne). Sprzedawca poinformuje cię, czy odesłanie towaru będzie konieczne. Jeśli tak, towar prosimy odesłać na adres poniżej:

Adres reklamacji:

mojabutelka.pl /  Red Bird sp. z o.o.

ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź

email: [email protected]

tel.: +42 650 54 39

*o ile to możliwe prosimy o dołączenie formularza reklamacji do paczki wraz z zwracanym towarem. Z góry uprzejmie dziękujemy!